Hry a aktivity, ktoré patria k svadbe

Stoličkový tanec

Túto hru sa hrávajú už deti na základných školách, no i na svadbe si počas nej môžete užiť plno zábavy. Do stredu parketu (prípadne na iné miesto podľa vášho uváženia) poukladajte niekoľko stoličiek do tvaru kruhu, operadlá smerujte dovnútra. Je dôležité, aby stoličiek bolo o jednu menej ako tých, ktorí sa hry zúčastnia. Pustí sa hudba a okolo stoličiek budú tancovať „súťažiaci“. Keď sa hudba v ktorejkoľvek časti piesne preruší, tancujúci si musia rýchlo sadnúť na stoličku. Na stoličke môže sedieť iba jeden tanečník. Ten, komu sa stolička neušla, vypadáva z hry, odoberie sa jedna stolička a znovu začne hrať hudba. Takto hra pokračuje až dovtedy, kým nezostane len jeden tanečník – ten sa stáva víťazom, pre ktorého si môžete vopred pripraviť nejaký vtipný darček…

Pingpongová loptička

V tejto hre spolu súťažia dvojice (muž a žena, družba a družička, partneri…). Ide o to, aby sa partnerka pokúsila čo najrýchlejšie dostať loptičku posúvaním po nohe z jednej nohavice partnera do druhej. Úloha je splnená, keď dáma zdvihne loptičku nad hlavu. Aby svadobní hostia lepšie videli, páni sa môžu postaviť na stoličky. Niekde namiesto pingpongovej loptičky používajú vajce (ktoré predtým uvarili, keby náhodou niekomu vypadlo – o čom ale hostia nevedia).

Metlový tanec

Pri tomto tanci tancujú spolu páry, pričom jeden pán tancuje s metlou. Keď prestane hudba hrať, hodí metlu na zem a vezme partnerku niekomu inému, s tou potom tancuje. Partnerky si ale musia vymeniť všetci páni, nikto nemôže 2x po sebe tancovať s tou istou. Ten pán, ktorému sa partnerka neušla, si musí vziať metlu a tancovať s ňou, keď znova zaznejú tóny piesne. Tento postup sa opakuje.

Tanec so šatkou

Svadobní hostia urobia veľký kruh, vo vnútri ktorého najskôr tancujú ženích s nevestou. Potom postupne prichádzajú tanečníci, aby si mohli zatancovať v kruhu spolu s nimi – zvyčajne to najskôr býva otec nevesty, ktorý tancuje so svojou dcérou a matka ženícha, ktorá tancuje so synom. Okolo tancujúcich je stále vytvorený kruh z hostí, menia sa iba taneční partneri nevesty a ženícha. Počas tohto tanečného kola starejší (prípadne niekto iný) vezme šatku, vojde do kruhu, vyberie si nejakú dámu, pred ktorú ju položí. Spolu si na ňu kľaknú (oproti sebe) a pobozkajú sa. Dáma šatku zodvihne, vojde do kruhu a tancujúc si vyberie nejakého pána, pred ktorého šatku rozprestrie. Spolu si na ňu kľaknú, pobozkajú sa. Pán pokračuje… Je dobré, keď už bude tanečné kolo končiť, aby si dáma, ktorá má práve šatku, vybrala ženícha. Ten potom rozprestrie šatku pred svoju manželku…

tanec

Tanec s nevestou

Niekde starejší zvykne vyhlásiť tanec s nevestou, za ktorý si ale musia tancujúci zaplatiť. Na stoličku sa posadí krstná mama nevesty (príp. matka alebo iná osoba), ktorá drží tanier a varechu. Počas tanečného kola k nej prichádzajú tí, ktorí majú o tanec s nevestou záujem, dávajú jej peniaze do taniera a odchádzajú tancovať s nevestou. Počas jednej piesne sa ich môže vystriedať niekoľko – pánov i dám. Je to akási obdoba „vyberania do vienka“, kedy hostia „vykupujú“ vienok nevesty, aby jej nebolo tak ľúto, že ho stratila

Klobúkový tanec

Je to chlapský tanec. Mnohokrát ho majú zaradené do svojho repertoáru aj folklórne súbory. Potrebné je mať toľko klobúkov, koľko chlapov bude tancovať. Tí sa musia postaviť do kruhu. Keď začne hrať pieseň, začnú si prekladať klobúky z hlavy na hlavu (napr. každý bude brať klobúk od suseda po svojej pravej strane a položí si ho na svoju hlavu).  Hudba bude postupne zrýchľovať. Ten, komu klobúk spadne, vypadáva. Hra pokračuje, kým nebude jasný víťaz.

Tanec s dámou na rukách

V tomto tanci ide o to, aby páni zdvihli svoje partnerky na ruky a tancovali s nimi do rytmu piesne. Ten pár, ktorý vydrží najdlhšie, vyhráva. Väčšinou je tento tanec sprevádzaný rôznymi pokynmi od starejšieho, prípadne súčasťou inej hry – najskôr majú páni na sebe saká a tancujú s partnerkami, neskôr partnerkám oblečú svoje saká, potom dámy vyhrnú pánom nohavice až nad kolená, potom si páni vyzujú topánky a ako gavalieri nosia svoje partnerky akoby cez vodu… – všetko toto býva sprevádzané slovami starejšieho, ktorý rozpráva príbeh, no dá sa urobiť aj tak jednoducho, ako sme uviedli na začiatku.

Hry s balónmi

Balóny sa dajú počas zábavy na svadobnej hostine využiť rôzne.

Jednou z možností je uviazanie balóna na dlhší špagát, ktorý sa obviaže okolo pása súťažiaceho. Ideálne je, aby súťažili aspoň traja hostia, pričom je jedno, či ide o muža alebo ženu. Podstatou je, aby sa pokúsili bez dotyku rúk balón dostať na stoličku, sadnúť si naň a prasknúť ho. Víťazom sa stáva ten, kto balón praskne prvý. Hra sa zdá jednoduchšou, než v skutočnosti je.

Inou možnosťou je súťaž vo fúkaní balónov až do prasknutia.

Pri ďalšej hre sa dvojici (nemusí to byť nevyhnutne pár) zviažu nohy k sebe tak, že jednu nohu bude mať každý z dvojice voľnú a jednu priviazanú k nohe partnera. Ich úlohou bude dopraviť balón odrážaním (rukami, hlavami) čo najrýchlejšie na druhý koniec miestnosti a späť. Ak im balón spadne, musia sa vrátiť na miesto, kde im spadol a pokračovať odtiaľ. Ak im náhodou balón praskne, musia si nafúkať nový a pokračujú v hre (ak dovtedy niekto nevyhrá).

Obmenou hry s balónom a špagátom je hra, kedy súťažiacim môžeme dať za úlohu nafúkať balón, priviazať si ho o nohu. Keď to majú urobené, dostanú úlohu prasknúť balóny súperov, pričom svoj si chránia (nemôžu používať ruky).

Niekoľko možností ponúka tanec s balónom. Pri tancovaní v pároch, si ženy priviažu balón na nohu. Tancujú so svojimi partnermi, pričom tí majú za úlohu počas tanca prasknúť balóny okolo tancujúcim párom. Každá žena sa snaží svoj balónik chrániť. Vyhráva ten, komu zostane balón neprasknutý.

Čo sa týka tanca s balónom, môžeme zvoliť i tanec v pároch, kedy partneri tancujú a balón držia iba hlavami. Postupne môže dávať starejší pokyny, aby si balón bez pomoci rúk spustili nižšie – na hrude, potom na bruchá, na stehná a späť. Ten, komu balón spadne, prestáva tancovať a pozerá sa na ostatných. Vyhráva ten pár, ktorému balón nespadne a tancuje s ním v rytme.

torta

Jedenie torty

Na parket dáme menší stôl, na ktorý položíme taniere s kúskami torty. Potom vyzveme dobrovoľníkov, aby sa zúčastnili pretekov v jedení. Vyhráva ten, kto tortu zje prvý – bez pomoci rúk, iba ústami z taniera.

Pripíjanie na stoličke

Tancujúci sa chytila za ruky a utvoria veľký kruh, do stredu ktorého sa položí jedna stolička. Pred stoličkou stoja ženích s nevestou. Ženích má na hlave klobúk, ktorý položí na hlavu jednému z tancujúcich. Ten prichádza k stoličke, vyjde na ňu, nevesta mu naleje do pohára alkohol, ten s pripije na zdravie mladomanželov. Po vypití schádza zo stoličky a klobúk dáva niekomu ďalšiemu z tancujúcich.

Kvíz pre nevestu a ženícha

Nevesta so ženíchom si sadnú na stoličky uprostred parketu chrbtami k sebe. Vyzujú si topánku, každý z nich dá jednu svojmu partnerovi, takže v rukách im ostáva jedna vlastná a druhá partnerova. Starejší zisťuje, ako dobre sa navzájom poznajú, keďže na seba nebudú vidieť a na otázky starejšieho (prípadne určenej osoby) o nich (minulosť, prítomnosť, budúcnosť) odpovedajú iba zdvihnutím topánky. Ráta sa im počet zhodných odpovedí. Otázky sú typu: Kto bol dnes viac nervózny? Kto bude hlavou rodiny? Kto má na starosti účty? Kto bude prebaľovať deti? Kto bude umývať riad? Do tvorby otázok sa môžu zapojiť i svadobní hostia.

Kto získa vienok?

Starejší sa snaží vydražiť vienok mladej nevesty, prípadne povzbudzuje mladého zaťa, aby zaň zaplatil najviac. Peniaze odovzdáva mladej neveste alebo vezme dva taniere, na jeden dá peniaze, na druhý dve vajcia a klobásu, prikryje ich šatkou. Mladá nevesta si má právo vybrať prvá, čo dostane za svoj vienok. Ak si vyberie tanier s peniazmi, odovzdá jej ho, ak vajcia a klobásu, peniaze odovzdáva ženíchovi.

Kto bude hlavou rodiny?

Vo väčšine prípadov sa táto aktivitka uskutočňuje pri príchode na svadobnú hostinu, ešte pred vstupom do sály. Pripravíme si dva rovnaké poldecové poháre. Do jedného sa naleje voda, do druhého slivovica (biely alkohol). Oba poháre sa postavia na tácku, ponúknu sa ženíchovi a neveste so slovami, že kto si vyberie slivovicu, bude hlavou rodiny. Obaja musia svoje poháre vypiť. Hostia sledujú, ako sa mladomanželia tvária, podľa toho vedia, kto si čo vybral. Potom starejší povie, že podľa tradície, ak si slivovicu vybrala žena, bude hlavou rodiny 24 hodín, ak muž, bude hlavou rodiny celý život…

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *